Lid worden

Lid worden van NouW kan op de volgende manier:

Maak minimaal € 20 over op bankrekening NL94 TRIO 0212 2815 85; BIC-code: TRIONL2U
t.n.v. NouW Faculteitsvereniging.

Starters, studenten die voor de module Aarde, Mens en Milieu (AMM) zijn ingeschreven, betalen voor het eerste jaar € 7,50.

Studenten met een KCOU-beschikking betalen € 7,50 per jaar.

Stuur verder even een e-mail aan de penningmeester met daarin je Naam, Voornaam, M/V, Adres, Woonplaats, E-mailadres en Telefoonnummer en of je al of niet starter bent. Stuur dat aan penningmeester@nouw.nl. Je bent dan voor het lopende jaar lid.

Bij aanmelding na 1 oktober is voor het lopende jaar geen contributie meer verschuldigd en wordt je betaling als contributie voor het volgend jaar geboekt.

Inlichtingen zijn te krijgen bij:
Henri Willemsen (penningmeester)
Pieter Jan Kole (voorzitter)