Activiteiten van derden

Symposium Milieuwetenschappen voor milieubeleid 11 november 2022

10/10/2019 – Entropie, alles verklarende maat voor chaos in de natuurwetenschappen … of berucht en verslindend monster? – Serge Tavernier (Spectrum, Campus Groenenborger, 14.15u.-16.30u.)

De maatschappij staat voor ongekende uitdagingen met betrekking tot de bescherming en de duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Voor milieubeleid kijken we vaak naar de wetenschap voor alternatieve oplossingen en naar de overheid voor besluitvorming. Milieubeleid is daarmee afhankelijk van een goede interactie tussen wetenschap en overheid. Internationale verkenningen (bijv. Global Land Outlook) en verdragen (bijv. Kaderrichtlijn Water) spelen hierbij in toenemende mate een belangrijke rol. Het symposium probeert de interactie tussen wetenschap en beleid te analyseren met ervaringsdeskundigen vanuit de regering, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Planbureau voor de Leefomgeving, en de universitaire wereld. Ter gelegenheid van de oratie van prof. dr. ir. Jetse Stoorvogel wordt op vrijdag 11 november 2022 een mini-symposium georganiseerd.

Programma

Van mmol/liter naar ja of nee. Milieu in het parlement
Prof. dr. ir. Eric M.A. Smaling
Voormalig Lid van Eerste en Tweede kamer en Provinciale Staten Noord Holland
Hoogleraar Wageningen Universiteit / Universiteit Twente (ITC)

Duurzame ontwikkeling: een inspiratiebron of jeuk voor bodemkundigen?
Prof. dr. ir. Johan Bouma
Voormalig lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Hoogleraar em., Wageningen Universiteit

Eerst zien dan geloven, struikelend de toekomst in
Dr. Ben ten Brink
Voormalig Planbureau voor de Leefomgeving

Onderzoek voor milieubeleid: wie zit er eigenlijk op de wachten en wat gebeurt er dan mee?
Dr. ir. Raoul Beunen
Universitair Hoofddocent, Vakgroep Milieuwetenschappen, Open Universiteit

Aansluitend aan dit mini-symposium vindt de oratie van prof. dr. ir. Jetse Stoorvogel plaats.

Praktische informatie

Datum en tijd: vrijdag 11 november 2022 van 13.00 – 15.00 uur
Locatie: Gebouw Pretoria, Open Universiteit, Valkenburgerweg 177, Heerlen
Aanmelden: Het symposium is gratis toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het thema. Wel graag vooraf aanmelden via het online aanmeldformulier.

Bron: website Open Universiteit

Studium Generale, Universiteit Twente. Universiteit Twente organiseert  in haar Studium Generale programma een aantal lectures die ook voor milieuwetenschappers interressant zijn. De lezingen zijn in het Engels. Ze worden gehouden in de Vrijhof, De Veldmaat 5,  7522 NM Enschede

Interessante lezingen bij de Open Universiteit van België,voor meer informatie ga naar deze pagina