Overzicht van activiteiten

Conservation Conflicts”;  knelpunten in natuurbescherming

Soms komen mens en natuur met elkaar in botsing, o.a. door tegengestelde belangen. Wanneer de conflicten zo hoog oplopen dat het behoud van de natuur of van specifieke soorten in het gedrang komt, dan spreken we van ‘conservation conflicts’. Jean heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar conservation conflicts en vertelt hier meer over tijdens de lezing.

Voor haar Thesis doet Miranda onderzoek naar conservation conflicts rond de reuzenschildpad op de Galapagos eilanden. Welke bedreigingen voor de reuzenschildpad verwachten natuurbeschermers te kunnen beïnvloeden? En gebruiken zij daarbij vooral wetenschappelijke kennis of ervaringsdeskundigheid (situated knowledge) ?

Via interviews met natuurbeschermers wordt hier dieper op ingegaan. Het concept Lived Experience wordt daarbij gebruikt om te onderzoeken welke ervaringen en andere factoren invloed hebben gehad op de motivatie, het opdoen van kennis, het kiezen voor bepaalde strategieën en de ontwikkeling van verwachtingen van deze natuurbeschermers. Miranda zal op een van de Galapagos eilanden een Focus Group Discussion (workshop) organiseren die de natuurbeschermers bijeen brengt. Daar toont elke deelnemende natuurbeschermer een filmpje van 3 minuten over zijn of haar inzet voor de reuzenschildpadden. Het doel is kennisuitwisseling, het integreren van wetenschappelijke kennis en ervaringsdeskundigheid en gezamenlijk tot effectieve strategieën komen voor het behoud van de reuzenschildpad. Jean begeleidt Miranda bij haar onderzoek, samen vertellen ze jullie graag meer hierover tijdens hun lezing voor NouW.

Nieuwsgierig naar dit onderwerp? Meld je gratis aan om de lezing bij te wonen!

Het WEBinar staat gepland op Donderdag 16 September 2021, het start 19:30 en duurt tot 21:00 met daarna een nazit van ongeveer 20 minuten.

Behalve de eerste twee woorden van de titel gaat het allemaal in het Nederlands.

Om de link naar het WEBinar te krijgen moet je je aanmelden bij onze secretaris Annemarie : secretaris@nouw.nl

Aanmelden kan nog, tot uiterlijk komende woensdag 14.00 uur

Privacy: Het geheel wordt opgenomen; wanneer je niet in beeld wilt komen en niet gehoord wilt worden, dek dan je camera af en zorg dat je microfoon uit staat.

Jean Hugé

Mijn naam is Jean Hugé en ik ben universitair docent Milieuwetenschappen aan de Open Universiteit. Ik ben Bio-ingenieur –Tropische- Landbouwkunde, en heb een Master in Conflict & Development (ontwikkelingssamenwerking); beide diploma’s behaalde ik aan de Universiteit Gent. Nadien promoveerde ik in de Wetenschappen in Brussel, waar ik een PhD behaalde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Na verschillende postdoctorale projecten aan de Universiteit Antwerpen, de KULeuven, de ULB en de VUB werk ik sinds 2020 aan de Open Universiteit en ben ik ook gastprofessor aan de VUB. Ik doceer –uiteraard- in de Bachelor en de Master Milieuwetenschappen van de OU, en ook in de Masters Biologie, Tropimundo (Tropical Biodiversity & Ecosystems), en ‘Oceans & Lakes’ aan de VUB, en begeleid heel wat Master en PhD-studenten.

Dankzij mijn interdisciplinaire background, en mijn interesse in de interacties tussen wetenschap en beleid, heb ik op een reeks beleidsondersteunende sustainability assessment-projecten gewerkt, toegepast op: klimaat- en biodiversiteitsintegratie in Noord-Zuid-samenwerking, regionaal duurzaamheidsbeleid, energiebeleid, duurzaam hoger onderwijs en natuurbehoud. Veldwerk en studiebezoeken brachten me al vaak naar sub-Sahara Afrika, Zuidoost-Azië en Canada. In mijn huidig onderzoek focus ik onder andere op de dynamiek van biodiversiteitsbeleid en –discours, op de functies van sustainability assessment, op klimaatadaptatie lock-ins, en op de participatieve benaderingen van ‘(biodiversity) conservation conflicts’, waar we het over gaan hebben in het WEBinar.

Miranda Hoeksema – van Ligten

Mijn naam is Miranda Hoeksema – van Ligten. Ik woon op de Utrechtse Heuvelrug samen met mijn man en heel veel huisdieren. De liefde voor dier en natuur loopt als een rode draad door mijn leven. Al is dat qua studie en werk niet altijd zo geweest.

Al op de basisschool wilde ik – in tegenstelling tot de meeste meisjes van mijn leeftijd – geen verpleegster of juf worden. Ik wilde bioloog worden! Het leek mij fantastisch om mij in te zetten voor de bescherming van de natuur en naar de meest bijzondere dieren te kunnen kijken.

Toch is mijn carrière in eerste instantie anders verlopen. Na het gymnasium had ik vooral behoefte aan een praktijkgerichte opleiding en ben zodoende bij de opleiding fysiotherapie uitgekomen. Jarenlang heb ik met veel plezier binnen de fitness en voetbalwereld gewerkt.

Maar de passie voor natuurbescherming bleef. En ik kreeg de mogelijkheid weer te gaan studeren. Zo ben ik begonnen aan de opleiding Milieu-Natuurwetenschappen en al snel rolde ik het werkveld van de ecologie in. In eerste instantie ging het om korte projecten en losse opdrachten. Daarna kon ik mij inzetten bij het WWF en mijn huidige baan als ecologisch adviseur.

Inmiddels ben ik in de afstudeerfase gekomen van de Master Environmental Sciences. Graag vertel ik u meer over mijn afstudeerproject wat alles te maken heeft met het behoud van reuzenschildpadden op de Galapagos eilanden, de motivatie van natuurbeschermers en hun verwachtingen t.a.v. hun invloed op bedreigingen en het integreren van wetenschappelijke kennis en ervaringsdeskundigheid.

Het NouW team,

Annemarie, Pieter-Jan, Jikke, Esther en Henri

NouW PubKwis

Test je brede kennis op duurzaam gebied terwijl je geniet van je eigen drankje en pizza.

Donderdagavond 11 februari vanaf 19 uur zijn jullie allemaal welkom in “Teams” om mee te doen aan de eerste NouW PubKwis.

Jullie kunnen zelf contact gaan zoeken en een groepje van 3-5 personen samenstellen en daarmee inschrijven; geef dan bij jullie inschrijving aan wie de teamcaptain is. Je kunt natuurlijk ook individueel inschrijven en je laten verrassen met welke NouW leden wij je gaan combineren.

Voor het overleg binnen de groepjes gaan jullie WhatsApp gebruiken. Dus zorg dat je telefoon opgeladen is. Wij zorgen dat de WhatsApp groepjes aangemaakt worden; je krijgt een appje wanneer dat geregeld is.

De teamcaptain vult de antwoorden in op een digitaal formulier dat naar de jury gemaild moet worden.

De leden van het winnende team krijgen allemaal de felbegeerde NouW dopper toegestuurd.

Na de PubKwis laten we de verbinding nog even open laten staan zodat iedereen elkaar nog even kan spreken. Wanneer jullie ideeen hebben voor een volgende online bijeenkomst dan willen we er graag met jullie over praten. Misschien kunnen jullie iets over je werk vertellen en daar een paar filmpjes bij laten zien?

MELD JE UITERLIJK ZATERDAG 6 FEBRUARI AAN. Dan hebben wij nog tijd om de groepen in te delen en jullie de link naar de PubKwis te sturen. Vergeet bij je aanmelding niet om je telefoonnummer mee te sturen zodat wij de WhatsApp groepjes aan kunnen maken.

Meld je aan bij onze secretaris: secretaris@nouw.nl

Hopelijk tot 11 Februari ! Het NouW bestuur

Research on micro- and nanoplastics

Dear members of NouW and interested people. In these weird times with corona, it is not easy to plan live NouW meetings . Therefore, we will present our first NouWEBinar on September 4th. Online meetings have the advantage that you don’t have to travel and we have the possibility to invite a wider audience. The session will start with Frank van Belleghem from Hasselt in Belgium, followed by Inneke Hantoro from Semarang in Indonesia.

We will start at 14:00.

Frank van Belleghem will give an introductory lecture on the occurrence of micro- and nanoplastics in the environment and the possible health effects. Frank will explain how he organises the research of the microplastics based on the ZonMw research, this will include the synthesis of microplastics, the characterisation of the microplastics, the exposure experiments, the  detection of the plastics in the cells, and the  measurement of toxicity. It will be  a theoretical webinar, comprehensible for a non-expert audience.

After Frank’s talk there will time for  discussion. About 15:00 we will have a 5 minute break for  drinks and cookies. The talk of Inneke will start after the break.

Inneke Hantoro will devote her lecture to her OU/Unika PhD-research in Semarang/UHasselt, it will be a more or less applied interpretation of Frank’s talk. It will include the detection of microplastics in commercial seafood; the uptake, translocation and toxicity of microplastics in human gut cells (preliminary result); seafood consumption and exposure assessment of microplastic intake by using Semarang as a case study.

After this second talk, there will be also be time for discussion. We will close about 16:00 or a little bit later. We suggest that you watch the following BBC movie as preparation for the NouWEBinar:

Don’t worry, it takes only a few minutes.

If you would like to follow the NouWEBinar please send a mail to: Annemarie van Hattum: secretaris@nouw.nl. The evening before the NouWEBinar you will receive an E-mail with the link to the session.

Algemene ledenvergadering 2020

http://nouw.nl/wp-content/uploads/NouW-jaarverslag-2019-definitief-.pdfDe algemene ledenvergadering heeft online plaatsvinden op vrijdag 19 juni 2020 van 16.00 tot 17.00. De notulen van de ALV vind je hier en het jaarverslag hier.

NouW-studiedag en ALV Stikstofproblematiek in Nederland.

In navolging van de adviezen van het RIVM heeft het bestuur van NouW helaas moeten besluiten de Stikstofdag en ALV die gepland stond op 3 april aanstaande te annuleren. Wij doen ons uiterste best om deze dag op een later tijdstip alsnog te laten plaatsvinden. Zodra een nieuwe datum bekend is zullen wij u daarover informeren.

Het spijt ons bijzonder deze maatregel te hebben moeten nemen maar we zien u graag terug op een volgende bijeenkomst/studiedag. Hieronder kunt u lezen hoe de stikstofdag eruit gaat zien.

De natuur blijvend verstikt? Kom naar de NouW-stikstofdag en Algemene ledenvergadering

Deze dag staat in het teken van de stikstofproblematiek in Nederland. Een zeer actueel thema dat we vanuit verschillende perspectieven zullen belichten.

Henk Siebel (Natuurmonumenten) zal de problematiek schetsen vanuit het perspectief van de ecologie. Wat voor gevolgen heeft de overschrijding van kritische stikstof-depositiewaarden voor de verschillende habitattypen? Wat zijn mogelijke herstelmaatregelen?

Johan Vollenbroek (MOB) bekijkt de problematiek vanuit het perspectief van de milieubescherming. Waar gaat het, met name in het overheidsbeleid en de wetgeving, mis in de bescherming van het milieu? Wat zou er op dat gebied moeten veranderen om natuurgebieden beter te beschermen?.  

In het opstellen van evalueren van natuur-en milieubeleid spelen ook kennisinstituten een belangrijke rol. Het RIVM bijvoorbeeld in de berekening van stikstofdeposities en het PBL in de (onafhankelijke) toetsing van het beleid. Gert Jan van den Born (PBL) zal uit de doeken doen wat de complexe positie en rol is van dergelijke kennisinstituten in de aanpak van de stikstof-problematiek.

Stikstofemissies vinden plaats in allerlei bedrijfssectoren (bouw, transport, landbouw). Het is duidelijk dat de landbouwsector een grote bijdrage aan de totale N-emissie heeft. Gerard Micghels (WUR) gaat in op innovatieve wijzen waarop deze emissies in de (melk)veehouderij verminderd zouden kunnen worden.

Na deze zeer interessante lezingen en de discussie met jullie, houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

NouW bestaat dit jaar 25 jaar. Vanwege dit heuglijke jubileum is er na afloop van de studiedag een (gratis) etentje voor de leden van NouW.

Over Henk Siebel

Henk Siebel is als ecoloog werkzaam bij Vereniging Natuurmonumenten. Hij is onder andere gespecialiseerd in de mosflora van de lage Landen. Onlangs was hij nog in het nieuws als “ontdekker” van de kuifhaarmuts, een mossoort die niet eerder in Nederland gezien was.

 Over Johan Vollenbroek

Johan Vollenbroek studeerde scheikunde aan de Radboud Universiteit. Hij is oprichter en voorzitter van MOB (Mobilisation for the Environment), een NGO die zich inzet voor de verbetering van de milieukwaliteit. Hij treedt op als vertegenwoordiger van bewoners- en milieuorganisaties bij het juridisch toetsen van milieuvergunningen en aanvechten van overtredingen van milieuregels door overheid en bedrijven. Hij kreeg landelijke bekendheid toen hij met succes de Programmatische Aanpak Stikstof aanvocht.

Over Gert Jan van den Born

Gert Jan van den Born is van opleiding bodemkundige (Wageningen Universiteit). Hij heeft gewerkt bij Provincie Geldeland, ITC en RIVM. Sinds 2002 is hij werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving als beleidsonderzoeker duurzaam landgebruik en klimaat.

 Over Gerard Migchels

Gerard Migchels studeerde landbouwtechniek aan de WUR. Hij is als senior projectleider werkzaam bij Wageningen Livestock Research, onderdeel Veehouderij & Omgeving. Daar coördineert hij innovatieve en wetenschappelijk verdiepende onderzoeksprojecten waarin met name melkveehouders groen ondernemen.

Stikstofproblematiek in Nederland: de natuur blijvend verstikt?

Programma

10:00   Ontvangst met koffie/thee en koek

10:30   Het perspectief van de natuurbescherming

Henk Siebel, Natuurmonumenten

11:25   Het perspectief van de milieubeweging

Johan Vollenbroek, Mobilisation for the Environment

12:20   Lunch (vegetarisch)

13:10   De rol van beleidsadvisering

Gert Jan van den Born, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

14:05   Oplossingsrichtingen vanuit de (melk)veehouderij?

Gerard Migchels, Wageningen Livestock Research

15:00     Forumdiscussie

15:30   Pauze

16:00   Algemene Ledenvergadering NouW

17:00   Afsluiting

18:00   NouW-etentje

Viering van 25-jarig jubileum van NouW met een gratis etentje voor de leden van NouW.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over 2019 en kijken we vooruit naar 2020. Belangrijkste agendapunten:

  1. Dit jaar verstrijkt de termijn van 1 bestuursfunctie: docent-lid, voor een termijn van 1 jaar. Wilfried Ivens stelt zich niet herkiesbaar. Jikke van Wijnen stelt zich beschikbaar als docent-lid.
  2. Voorstel om voor ieder nieuw lid het eerste jaar een contributie van € 7.50 te rekenen.
  3. De jaarlijks terugkerende vacature voor kascontrolecommissielid. Leden kunnen hun interesse voor een functie vóór 27 maart 2020 kenbaar maken.

De agenda voor de ALV wordt na aanmelding verstuurd aan de deelnemers en vergaderstukken kun je vinden op de website www.nouw.nl. Heb je vragen of wil je een onderwerp op de agenda van de ALV? Meld dit bij secretaris@nouw.nl

Aanmelding

Kom je naar de NouW-studiedag en de ALV? Meld je dan aan bij secretaris@nouw.nl. De stikstofdag wordt mogelijk verplaatst naar september 2020 en de ALV wordt misschien gehouden op 27 juni 2020 maar dat is niet zeker en is afhankelijk van de ontwikkelingen in de corona crisis.

Ben je NouW-lid en wil je deelnemen aan het (gratis) 25-jarig jubileum etentje? Geef dat dan meteen door bij de aanmelding.

Kosten

Aan deelname aan de studiedag en ALV zijn voor leden van NOUW geen kosten verbonden.

De kosten voor deelname aan de studiedag zijn voor niet-leden van NouW €20,=.

Locatie OU-studiecentrum Utrecht (locatie kan nog veranderen)

Vondellaan 202 (1e verdieping)
3521 GZ Utrecht
Telefoon: +31 30 2511827
E-mail: utrecht@ou.nl

Bereikbaarheid OU-studiecentrum

Het studiecentrum is goed bereikbaar met OV. Zie voor nadere informatie over bereikbaarheid: https://www.ou.nl/-/utrecht

Autodidact? Kijk alvast hier:

Standpunt stikstof Natuurmonumenten: https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/stikstof

Standpunt stikstof MOB: https://mobilisation.nl/index.php?id=61

Reductie NH3 emissie melkveehouderij: http://www.proeftuinnatura2000.nl/

PBL-Beleidsbrief Stikstof in perspectief: https://www.pbl.nl/publicaties/stikstof-in-perspectief

Volgende studiedag

Rijp- en Groendag: 27 juni 2020, Voedselbossen

Met een lezing van Wouter van Eck en een rondleiding door voedselbos Ketelbroek in Groesbeek bij Nijmegen. Daarna waarschijnlijk een bezoek aan de Spiegelwaal. Meer informatie volgt later.

Diabolodagen: in september 2020, Markerwadden (deze dag wordt waarschijnlijk doorgeschoven naar 2021)

Dit onderwerp wordt gecombineerd met een ander onderwerp. Definitieve datum en meer informatie volgt later.