Bestuur

Het bestuur van NouW bestaat uit minimaal de statutair vereiste 5 personen. Merendeel moet bestaan uit actief studerenden, die liefst veelvuldig student-studentcontact hebben (zoals bij AVM, OU-extra en VMAB). Indien mogelijk ook een Vlaams bestuurslid.

Statutair bestaat het bestuur uit:

    1. voorzitter
    2. penningmeester
    3. secretaris
    4. vice-voorzitter
    5. toegevoegd lid

Per maart 2018 bestaat het bestuur van NouW uit:

v.l.n.r.: Wilco Urgert (voorzitter, Elly Gudden (secretaris), Wilfried Ivens (toegevoegd lid), Henry Willemsen (penningmeester), Esther den Heijer (vice-voorzitter).