• Stikstofdag, Utrecht, 4 nov 2022

  Een hele interessante en actuele dag met 5 interessante lezingen over stikstof vanuit verschillende perspectieven.

 • Markerwadden, Lelystad, 2 sept 2022

  Op 2 september 2022 hebben we onder leiding van een gids van Natuurmonumenten de Markerwadden verkend met s’avonds een gezellige pizzaworkshop.

 • Voedselbos Ketelbroek, Millingerwaard en ALV, Groesbeek,18 juni 2022

  Na onze jaarlijkse ALV een interessante lezing over voedselbossen van expert Wouter van Eck en een rondleiding door het voedselbos. In de ochtend een mooie wandeling in de Millingerwaard.

 • Diabolodagen, sep 2019 in de Eifel, thema: ecosystemen en geologie

  27 en 28 september zijn we met NouW naar de Noord-Eifel geweest. We hebben in verschillende mooie natuurgebieden gewandeld begeleid door natuurgidsen met een expertise in ecologie of geologie. Vrijdagavond en zaterdagochtend hebben we interessante lezingen bijgewoond om meer te weten te komen over de ecosystemen, geologie en het ontstaan van de Noord-Eifel. Lees hier het verslag

 • Rijp & Groendag 2019 in het thema van voedselveiligheid

  Op 22 juni 2019 was de Rijp & groendag van NouW met interessante lezingen van Ad Remigius, Hans van der A en Anneke Palsma. Het thema was voedselveiligheid. Lees hier het verslag.

 • NouW-dag en ALV bij het NIOZ te Yerseke (26 april 2019)

  Op 26 april zijn we naar Yerseke geweest voor een bezoek aan het NIOZ waar we tevens onze ALV gehouden hebben. Het thema van de dag was zeewaterkwaliteit en biodiversiteit, met interessante lezingen van: Jim van Belzen, NW-alumnus, Lies de Puydt en  Dos Winkel van Sea First Foundation. Lees hier het verslag

   

 • Diabolodag 28 september 2018, Hamme (België), thema: duurzaam bouwen

  Duurzaam bouwen in België. Lees hier het verslag

 • Rijp- en groendag 2018 in Breukelen stond in het teken van duurzaam bouwen

  Rijp- en groen 2018, veel geleerd over duurzaam bouwen hoe en waarom, en een echt passief huis bezocht. Lees hier het verslag.

 • Zijn we straks van gas los?

  Lars Boelen (rechts) vertelt op 10 maart 2018 over zijn 1-2-3 transitieplan om bestaande woningen richting gasloos te brengen. Zie hier zijn presentatie (8 MB!)

   

 • Afval? Scheid nou toch uit!

  Op 22 september 2017 doken we in het huishoudelijk afval. Wat wordt er gescheiden, hoe doen we dat en hoe kan het beter? We waren op bezoek bij Omrin in Heerenveen en hebben daar onder andere een kijkje genomen in hun afvalscheidingsinstallatie. Lees hier het verslag van deze dag.

 • Biomimicri: herken en imiteer functies uit de oude natuur

  De Rijp- en Groendag op vrijdag 9 juni 2017 was erg geslaagd! Deze dag stond in het teken van de honingbij en het thema biomimicry. Biomimicry is het nastreven van de genialiteit van de natuur op het gebied van ontwerpen van producten, processen en systemen. Lees meer.

 • Cultuurherstel en ecologische landbouw

  De Diabolodagen van 2016 stonden in het teken van ecotoerisme en het herstel van de historische kerkenpaden in de Achterhoek. Lees in dit verslag over het enthousiasme van ecologische boer Arink en hoe herenboeren konden worden overtuigd om mee te werken aan het herstel van de kerkenpaden.

 • Rijp- en Groendag 2016: Plastics uit de rivieren!

  Op 11 juni 2016 heeft NouW uitgebreid stilgestaan bij de plastics in onze zoete wateren. Met bijdragen van Gijsbert Tweehuysen, Wilco Urgert en tientallen innovatieve denkers werd het een geslaagde dag. Lees hier het zeer uitvoerige verslag van deze dag!

 • Zeewier als toekomstgewas

  Met de op één na drukst bezochte NouW bijeenkomst was de Nouwdag 2016 in Wageningen een groot succes. Lees hier het verkort verslag. En lees hier het uitgebreide inhoudelijke verslag.

 • Diabolodagen 2015, mijnbouw in Duitsland

  Net over de grens met Duitsland wordt er op grote schaal bruinkool gewonnen in open mijnbouw. Dat heeft zichtbare ingrijpende gevolgen, zoals zichtbaar is in de Garzweiler mijn. Past dit nog wel bij deze tijd en hoe verhoudt de winning zich tot de energiewende? Lees hier meer over deze bijzondere internationale reis.

 • Ruimte voor de rivier: natuurontwikkeling en grindwinning gaan hand in hand

  Op 18 april 2015 heeft NouW de Grensmaas bij Itteren en Borgharen bezocht. Deze dorpen zijn in 1993 en 1995 getroffen door een overstroming van de Maas. Door een samenwerking van aannemer, Rijkswaterstaat, bewoners en natuurbeheerders is het risico van overstroming teruggebracht van 1x per 50 naar 1x per 250 jaar. Lees hier het verslag.

Arduino workshop, Enschede op 28 januari 2023

Data verzamelen met een Arduino
Op 28 januari geven we een hele interessante Arduino workshop in een Hackerspace in het TkkrLab te Enschede. Hackerspaces zijn plaatsen waar je aan de gang kunt met bijvoorbeeld 3D printers, laser snijders en ook met microcontrollers zoals de Arduino. Een Arduino is een single-board microcontroller. De cursus is op basis van een kit die bij de kosten van de dag inbegrepen is en waar je thuis mee verder kunt.
Voor het programmeren heb je een computer nodig, je moet dus je laptop meenemen. Van te voren moet je daarop even de Arduino software installeren, dat scheelt tijd op de studiedag. Kijk voor info op onze activiteitenpagina.
Programma
10:45 Inloop met thee, koffie en koek.
11:00 Start van de training.
16:00 Einde van de training.
16:30 Met degene die zin hebben naar de Oude Markt wat drinken en eten.
Locatie: TkkrLab Enschede, Marssteden 98, 7547 TD Enschede
Kosten
De kosten voor deelname aan de studiedag bedragen voor leden en niet leden van NOUW zijn €40,= Daarbij is, behalve de Arduino kit, thee, koffie, koek en een drankje inbegrepen. Leden krijgen van NouW een microSD-kaart, niet-leden moeten de microSD kaart afrekenen op de studiedag.
Aanmelding
Kom je naar deze NouW-studiedag? Meld je dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval aan vóór 6 December 2022 aan bij secretaris@nouw.nl. Vermeld ook gelijk je mobiele telefoonnummer bij het aanmelden. Maak dan gelijk het geld, 40 Euro, over. We hebben plek voor maximaal 15 mensen, je bent pas verzekerd van een plek als je hebt betaald.
Annulering
Wanneer je hebt betaald terwijl de workshop al vol blijkt te zijn, dan krijg je het geld uiteraard teruggestort. We proberen dan een extra dag te regelen. Als je zelf afmeld dan kunnen wij het geld helaas niet terug storten als wij al kosten hebben gemaakt.
 

Stikstofdag 4 november in Utrecht was zeer geslaagd!

Deze NouW studiedag vond plaats in Utrecht in het OU-studiecentrum. Deze dag stond in het teken van de stikstofproblematiek in Nederland. Een zeer actueel thema dat we vanuit verschillende perspectieven zullen belichten.

Opleidingscommissie zoekt nieuwe plaatsvervangende studentleden

Deze Opleidingscommissie Environmental Sciences (OC-ES) is het wettelijke medezeggenschapsorgaan ingesteld voor de opleidingen BSc Milieu-natuurwetenschappen (incl premaster/schakel) en MSc Environmental Sciences. Zij heeft instemmingsrecht op de Onderwijs- en Examenregeling (het curriculum van cursussen en afspraken), beoordeelt jaarlijks de uitvoering hiervan en adviseert op eigen initiatief over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleidingen BSc Milieu-natuurwetenschappen en MSc Environmental Sciences. Haar bijeenkomsten zijn online en openbaar. Vind je het leuk om mee te denken over je opleiding? Neem contact op met secretariaat.bw@ou.nl

Privacy beleid en huishoudelijk reglement

NouW wil helder en transparant zijn over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Daarom hebben wij ons privacy beleid uitgewerkt. Tevens hebben we ons huishoudelijk reglement bijgewerkt

Vragen of het privacy beleid of het huishoudelijk reglement? Neem gerust contact met ons op, mail naar secretaris@nouw.nl

De OU, 16e jaar op rij in top 3 Keuzegids Universiteiten 2021

De derde plaats in de lijst van de 14 Nederlandse universiteiten, één van de zes beoordeelde bachelors is de beste van Nederland met het predicaat ‘topopleiding 2021’ en bovendien staan vier bachelors op de tweede plaats in de ranglijsten van hun studierichtingen. Dat zijn de waarderingen voor de Open Universiteit in de Keuzegids Universiteiten 2021 die 26 november 2020 is verschenen en waarin de kwaliteit van alle wo-bacheloropleidingen wordt vergeleken. Op de eerste plaats staat Wageningen University en op de tweede plaats Universiteit Twente.

Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens: ‘Het is mooi dat de grote inzet van onze mensen beloond wordt met een top drie notering. Maar ik ben vooral trots op de continuïteit ervan… 16 jaar lang in de top drie!’

Mooie noteringen in de ranglijsten

Topopleiding (vanaf 76 punten) is de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen met 84 punten. Deze topopleiding behoort, volgens de definitie in de keuzegids, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Deze opleiding scoort ook de eerste plaats in de ranglijst van de studierichting Milieuwetenschappen. De tweede plaats in de ranglijsten van hun studierichtingen is voor de bachelors Psychologie, Bedrijfskunde, Informatica en Algemene cultuurwetenschappen.
Vooral de inhoud van het programma, docenten, haalbaarheid, toetsing en wetenschappelijke vorming worden bij deze bacheloropleidingen positief gewaardeerd.

Studentoordelen

De Keuzegids Universiteiten 2021 biedt ranglijsten die op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2019 zijn gebaseerd. De Keuzegids Universiteiten wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is een onafhankelijke uitgave waarin alle geaccrediteerde bacheloropleidingen van universiteiten per vakgebied met elkaar worden vergeleken. Meer informatie staat op de website www.keuzegids.nl.

Bron: https://www.ou.nl/-/ou-16e-jaar-op-rij-in-top-3-keuzegids-universiteiten-2021

Green office: doe en denk mee! 

Onlangs werd de Green office OU (Go OU) (LINK https://www.ou.nl/green-office ) opgericht. Het doel van dit platform is het stimuleren van bewustwording en actie voor duurzaamheid. De doelgroep is zowel de Open Universiteit als organisatie als alle medewerkers en studenten. In de week van 17 januari vindt de launchweek plaats van Go OU. Dan kun je kennismaken met Go OU. Daarnaast kun je een seminar of workshop volgen op het vlak van energiebesparing, voorkomen van voedselverspilling en de impact van spullen. Informatie over de activiteiten en hoe je je hiervoor kunt aanmelden staat in de agenda (LINK https://www.ou.nl/green-office-agenda).  

 Voor de ontwikkeling van het verdere activiteitenprogramma willen de leden van Go OU meer inzicht krijgen in de ideeën, interesses en behoeftes van medewerkers en studenten. Welke onderwerpen hoop jij terug te zien binnen Go OU? Aan welk type activiteiten zou je graag deelnemen? Of wil je graag een idee aandragen? Laat het weten via de Go OU behoeftepeiling. Klik hier om naar de peiling te gaan (LINK: https://q.crowdtech.com/93pNEy35gkC3Lo_sf8-yOg). Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Invullen kan tot en met 31 januari 2022.  

Moeite met het vinden van een masteronderwerp?

De faculteit Natuurwetenschappen biedt studenten van de masteropleiding Milieuwetenschappen de mogelijkheid om hun afstudeeronderzoek uit te voeren bij leden van de wetenschappelijke staf van de faculteit. Het gaat hier om beschikbare onderwerpen. Lees meer.

Korting op lidmaatschap VVM

Bij een aantoonbaar lidmaatschap van NouW, wordt korting verleend op het lidmaatschap bij de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM). Het OU-NW studentenlidmaatschap bedraagt €40,00 per jaar.