• Diabolodagen, sep 2019 in de Eifel, thema: ecosystemen en geologie

  27 en 28 september zijn we met NouW naar de Noord-Eifel geweest. We hebben in verschillende mooie natuurgebieden gewandeld begeleid door natuurgidsen met een expertise in ecologie of geologie. Vrijdagavond en zaterdagochtend hebben we interessante lezingen bijgewoond om meer te weten te komen over de ecosystemen, geologie en het ontstaan van de Noord-Eifel. Lees hier het verslag

 • Rijp & Groendag 2019 in het thema van voedselveiligheid

  Op 22 juni 2019 was de Rijp & groendag van NouW met interessante lezingen van Ad Remigius, Hans van der A en Anneke Palsma. Het thema was voedselveiligheid. Lees hier het verslag.

 • NouW-dag en ALV bij het NIOZ te Yerseke (26 april 2019)

  Op 26 april zijn we naar Yerseke geweest voor een bezoek aan het NIOZ waar we tevens onze ALV gehouden hebben. Het thema van de dag was zeewaterkwaliteit en biodiversiteit, met interessante lezingen van: Jim van Belzen, NW-alumnus, Lies de Puydt en  Dos Winkel van Sea First Foundation. Lees hier het verslag

   

 • Diabolodag 28 september 2018, Hamme (België), thema: duurzaam bouwen

  Duurzaam bouwen in België. Lees hier het verslag

 • Rijp- en groendag 2018 in Breukelen stond in het teken van duurzaam bouwen

  Rijp- en groen 2018, veel geleerd over duurzaam bouwen hoe en waarom, en een echt passief huis bezocht. Lees hier het verslag.

 • Zijn we straks van gas los?

  Lars Boelen (rechts) vertelt op 10 maart 2018 over zijn 1-2-3 transitieplan om bestaande woningen richting gasloos te brengen. Zie hier zijn presentatie (8 MB!)

   

 • Afval? Scheid nou toch uit!

  Op 22 september 2017 doken we in het huishoudelijk afval. Wat wordt er gescheiden, hoe doen we dat en hoe kan het beter? We waren op bezoek bij Omrin in Heerenveen en hebben daar onder andere een kijkje genomen in hun afvalscheidingsinstallatie. Lees hier het verslag van deze dag.

 • Biomimicri: herken en imiteer functies uit de oude natuur

  De Rijp- en Groendag op vrijdag 9 juni 2017 was erg geslaagd! Deze dag stond in het teken van de honingbij en het thema biomimicry. Biomimicry is het nastreven van de genialiteit van de natuur op het gebied van ontwerpen van producten, processen en systemen. Lees meer.

 • Cultuurherstel en ecologische landbouw

  De Diabolodagen van 2016 stonden in het teken van ecotoerisme en het herstel van de historische kerkenpaden in de Achterhoek. Lees in dit verslag over het enthousiasme van ecologische boer Arink en hoe herenboeren konden worden overtuigd om mee te werken aan het herstel van de kerkenpaden.

 • Rijp- en Groendag 2016: Plastics uit de rivieren!

  Op 11 juni 2016 heeft NouW uitgebreid stilgestaan bij de plastics in onze zoete wateren. Met bijdragen van Gijsbert Tweehuysen, Wilco Urgert en tientallen innovatieve denkers werd het een geslaagde dag. Lees hier het zeer uitvoerige verslag van deze dag!

 • Zeewier als toekomstgewas

  Met de op één na drukst bezochte NouW bijeenkomst was de Nouwdag 2016 in Wageningen een groot succes. Lees hier het verkort verslag. En lees hier het uitgebreide inhoudelijke verslag.

 • Diabolodagen 2015, mijnbouw in Duitsland

  Net over de grens met Duitsland wordt er op grote schaal bruinkool gewonnen in open mijnbouw. Dat heeft zichtbare ingrijpende gevolgen, zoals zichtbaar is in de Garzweiler mijn. Past dit nog wel bij deze tijd en hoe verhoudt de winning zich tot de energiewende? Lees hier meer over deze bijzondere internationale reis.

 • Ruimte voor de rivier: natuurontwikkeling en grindwinning gaan hand in hand

  Op 18 april 2015 heeft NouW de Grensmaas bij Itteren en Borgharen bezocht. Deze dorpen zijn in 1993 en 1995 getroffen door een overstroming van de Maas. Door een samenwerking van aannemer, Rijkswaterstaat, bewoners en natuurbeheerders is het risico van overstroming teruggebracht van 1x per 50 naar 1x per 250 jaar. Lees hier het verslag.

Webinar milieuverslaggeving, 15 november 2021, 19:30-21:00

We willen u graag uitnodigen voor een NouW WEBinar door:

Thomas Thijssens

15 November 2021 – 19:30 – 21:00 CEWT

Fysiek bij elkaar komen is door corona nog steeds lastig. Daarom organiseren we tegen het eind van dit jaar weer een NouWEBinar. Dit keer hebben we een onderwerp dat direct aansluit bij de opleiding Milieuwetenschappen èn bij de opleiding Managementwetenschappen. Ook past het bij de COP 26; durven bedrijven hun klimaatdoelstellingen zonder schaamrood te etaleren?
Door het online te doen reduceren we onze footprint ietsjes……

Duurzaamheidsverslaggeving (sustainability reporting) door ondernemingen en andere organisaties is wijdverbreid en groeit nog steeds in populariteit. De meeste organisaties doen wel iets op dit terrein. Een belangrijk onderdeel -en afgaande op de relatieve omvang van milieu-informatie in het duurzaamheidsverslag: het belangrijkste onderdeel- is milieuverslaggeving. In het webinar zal milieuverslaggeving vooral in de bredere context van duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemingsbeleid worden besproken. Er zal worden ingegaan op de historie, functie, motieven en recente ontwikkelingen, waarbij er voldoende ruimte is voor vragen ean discussie.

 Thomas Thijssens is senior lecturer bij de Faculteit Managementwetenschappen.

Na zijn MSc Bedrijfseconomie werkte hij een aantal jaren in het bedrijfsleven, o.a. als sustainability analyst bij een duurzaam beleggingsfonds van de Triodos Bank. Na een overstap naar de academische wereld, behaalde hij in 2012 zijn PhD bij Maastricht University. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op het bestuderen van ondernemingsgedrag in de context van duurzaam ondernemen en de verslaggeving daaromtrent, waarbij onderwerpen als stakeholder management, mensenrechten, milieu en SDGs een rol spelen. Daarnaast is hij freelance tekstschrijver en in zijn vrije tijd is hij meestal achter een verrekijker, roman, of fornuis, te vinden.

 Wil je het gratis NouWEBinar volgen? Stuur dan een mail naar:

secretaris@nouw.nl

De avond voor de NouWEBinar ontvang je een e-mail met de link naar de sessie.

Thomas begint om 19:30, willen jullie 5 minuten van te voren inloggen?

Mocht je nog geen lid zijn van NouW, dan kun je je in het zelfde mailtje opgeven als lid. Het eerste jaar (2022) betaal je €7,50, daarna €20,00. Wanneer “Covid” het toelaat, hopen we volgend jaar minimaal drie fysieke activiteiten voor onze leden te kunnen organiseren. We hopen jullie eerst allemaal te ‘zien’ op het vierde NouWEBinar!

Privacy: Het geheel wordt opgenomen; wanneer je niet in beeld wilt komen en niet gehoord wilt worden, dek dan je camera af en zorg dat je microfoon uit staat.

Het NouW team,

Annemarie, Pieter-Jan, Jikke, Esther en Henri

 

Algemene Ledenvergadering 22 oktober 2021, 19.00

Wij nodigen hiermee onze leden uit om op 22 oktober a.s. vanaf 19.00 uur onze algemene ledenvergadering bij te wonen via BlueJeans. Bij de uitnodiging in uw mailbox ontvangt u de volgende documenten:

 • De agenda van deze vergadering
 • De notulen van de ALV 2020 op 19 juni 2020
 • Het jaarverslag over 2020
 • Een nieuw huishoudelijk reglement (concept)

Om deze vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u zich aan te melden via  secretaris@nouw.nl. We willen graag benadrukken dat het belangrijk is dat zo veel mogelijk leden zich aanmelden om besluiten te kunnen nemen. Deze vergadering zal niet lang duren.

Zorg voor een stabiele internetverbinding, een microfoonaansluiting en een webcam.

Wij verzoeken u de stukken die per e-mail gestuurd zijn te bestuderen en eventuele vragen of opmerkingen bij uw aanmelding door te geven.

Leden, die niet op de on line vergadering kunnen zijn, mogen vragen indienen bij secretaris@nouw.nl Die vragen worden tijdens de vergadering ook behandeld.

Doe mee.

Daarnaast hebben wij nog een paar aandachtspunten waarvoor we u willen vragen met ons mee te denken;

 • Voor de kascommissie willen we nog graag een extra (reserve)lid aanstellen. Mocht u zich beschikbaar willen stellen dan vernemen wij dit graag vooraf.
 • Kandidaat bestuursleden kunnen zich tevens bij het bestuur aanmelden. Mocht u interesse hebben, meld u dan aan.
 • De penningmeester stelt zich nog een jaar herkiesbaar. Volgend jaar niet meer. Mocht iemand dit jaar “het penninggilde” al samen willen oppakken, laat het ons weten. Vragen over de inhoud van deze autonome functie kunnen worden gesteld aan Henri penningmeester@nouw.nl (telefoonnummer van Henri staat in de uitnodiging die u per mail heeft ontvangen).

Niet weglopen!

We hopen van harte uw verbondenheid met NouW te kunnen behouden.

NouW gaat de Stikstofproblematiek nog eens dunnetjes wetenschappelijk herkauwen.

We zijn van plan om bij Nijmegen een voedselbos te gaan bezoeken.  Ook een bezoek aan de Spiegelwaal staat dan gepland.

Voedselbos, bron: http://toekomstboeren.nl/ We wilden ook nog naar de Markerwadden!

Deze programma’s stonden al op de planning maar zijn dus uitgesteld.  Deze programma’s kosten voorbereiding en ‘stabiliteit’ ten aanzien van de beheersing van Covid.

Ook zijn uw ideeën welkom. We gaan ‘ter plekke’ weer voor u aan de slag!

Moeite met het vinden van een masteronderwerp?

De faculteit Natuurwetenschappen biedt studenten van de masteropleiding Milieuwetenschappen de mogelijkheid om hun afstudeeronderzoek uit te voeren bij leden van de wetenschappelijke staf van de faculteit. Het gaat hier om beschikbare onderwerpen. Lees meer.

Algemene ledenvergadering 2020

http://nouw.nl/wp-content/uploads/NouW-jaarverslag-2019-definitief-.pdf. De algemene ledenvergadering heeft online plaatsvinden op vrijdag 19 juni 2020 van 16.00 tot 17.00. De notulen van de ALV vind je hier en het jaarverslag hier.

Onderzoek, verlakkerij en smerige trucs

Forschung Fake und faule Tricks

Deze ARTE documentaire laat zien hoe bedrijven proberen om wetenschap, politiek en maatschappij naar hun hand te zetten. Meningen voeren de boventoon, twijfel een goede manier om uitstel te krijgen. Of het nu gaat om tabak, asbest, CO2-uitstoot, 5G of corona: in de steeds hevigere strijd om de waarheid speelt de wetenschap de dubieuze rol van opiniemaker en wordt daarin naar believen beïnvloed, gemanipuleerd en ondermijnd. De uitzending gebruikt verschillende grote milieu- en gezondheidsschandalen om de strategieën voor het instrumentaliseren van de wetenschap te laten zien. De uitzending kun je op de site van ARTE zowel in het Duits als in het Frans beluisteren.

https://www.arte.tv/de/videos/091148-000-A/forschung-fake-und-faule-tricks/ of alleen Duits:

https://www.youtube.com/watch?v=N2zcsmrVIDQ

De OU vormt de top in het wo

De Open Universiteit heeft met 73,5 punten de hoogste score in de lijst van beste universiteiten in de Keuzegids Masters 2017 die 28 februari 2017 is verschenen. ‘De Open Universiteit vormt dit jaar de top in het wo’, zegt de Keuzegids. ‘Onze’ bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen heeft (net als vijf andere OU-opleidingen) het predicaat ‘Topopleiding gekregen’. De master Environmental Sciences is tot nummer één in de ranglijsten van zijn categorie benoemd. Onderscheidingen tellen kan hier.

Voedselbossen en Markerwadden

Het onderwerp voedselbossen met een lezing en een rondleiding van Wouter van Eck in het Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek bij Nijmegen (incl. bezoek aan de Millingerwaard en/of Spiegelwaal) en het onderwerp Markerwadden worden ivm COVID-19 doorgeschoven naar 2022.

Boeken te koop van incourante cursussen

Er zijn nog boeken en readers te koop van incourante cursussen, voor maar 10 euro!

E-mail naar secretaris@nouw.nl voor meer informatie.

Privacy beleid

NouW wil helder en transparant zijn over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Daarom hebben wij ons privacy beleid uitgewerkt.

Vragen of het privacy beleid, neem gerust contact met ons op, mail naar penningmeester@nouw.nl.

Korting op lidmaatschap VVM

Bij een aantoonbaar lidmaatschap van NouW, wordt korting verleend op het lidmaatschap bij de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM). Het OU-NW studentenlidmaatschap bedraagt €40,00 per jaar.

Studeren begint met een goede voorbereiding!

Zin om (weer) te beginnen met een Bachelor of Master Milieuwetenschappen bij de Open Universiteit? Het nieuwe studiejaar begint in september. Het is nu hét moment om te beginnen met nadenken. Bestel hier de brochures!