Lid worden

Het eerste jaar kost het lidmaatschap voor iedereen € 7,50, daarna wordt het 20 euro per jaar. Studenten met een KCOU-beschikking betalen € 7,50 per jaar.

Lid worden van NouW kan op de volgende manier:

Maak minimaal € 7,50 over op bankrekening NL94 TRIO 0212 2815 85; BIC-code: TRIONL2U, t.n.v. NouW studievereniging.

Stuur verder even een e-mail aan de penningmeester met daarin je Naam, Voornaam, M/V, Adres, Woonplaats, E-mailadres en Telefoonnummer en of je al of niet starter bent. Stuur dat aan secretaris@nouw.nl. Je bent dan voor het lopende jaar lid.

Bij aanmelding na 1 oktober is voor het lopende jaar geen contributie meer verschuldigd en wordt je betaling als contributie voor het volgend jaar geboekt.

Inlichtingen zijn te krijgen bij:
Secretaris@nouw.nl