2015

Diabolodagen 2015, Garzweiler. Thema: Bruinkool als brandstof voor elektriciteitsproductie

Rijp- en Groendag, Rotterdam. Thema: Stadslandbouw