Over NouW

NouW is een vereniging voor alle studenten, cursisten medewerkers en alumni uit het studiegebied Natuur-Milieuwetenschappen van de Open Universiteit Nederland (OU). De faculteitsvereniging is opgericht op 11 februari 1995 en is verbonden aan de faculteit Natuurwetenschappen (faculty of Science).

Doelstelling van NouW
NouW stelt zich tot doel contacten tussen studenten, medewerkers en alumni te bevorderen en hun belangen te behartigen binnen de overlegorganen van de OU.

Wat doet NouW
NouW organiseert activiteiten en excursies waarvoor alle NouW-leden en vaak ook vrienden, kennissen of partners worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten worden onderwerpen uit de opleiding in de praktijk belicht.

De leden van het NouW-bestuur hebben zitting in verschillende overleggroepen van de open Universiteit, zodat de belangen van de leden voldoende kunnen worden behartigd.

Actuele informatie over de activiteiten van NouW
Voor de komende tijd staan er verschillende activiteiten gepland in de Agenda.
Een indruk van de activiteiten die we het afgelopen jaar hebben georganiseerd kun je opdoen door de verslagen ervan te lezen op de pagina Nieuws.

Meer weten over NouW?
In onze folder vind je een overzicht van wat we doen en waar we voor staan. Je vindt hier ook algemene informatie over de activiteiten van NouW.
Meer informatie over de statuten en het huishoudelijk reglement van NouW vind je door erop te klikken.

Lid worden?
Ben je na het lezen van al deze informatie enthousiast en wil je lid worden van NouW? Ga dan naar Lid worden