Bestuur

Het bestuur van NouW bestaat uit minimaal de statutair vereiste 5 personen. Merendeel moet bestaan uit actief studerenden, die liefst veelvuldig student-studentcontact hebben (zoals bij VMAB). Indien mogelijk ook een Vlaams bestuurslid.

Statutair bestaat het bestuur uit:

    1. voorzitter
    2. penningmeester
    3. secretaris
    4. vice-voorzitter
    5. toegevoegd bestuurslid

Per april 2019 bestaat het bestuur van NouW uit:

Pieter-Jan kole (voorzitter), Esther den Heijer (vice-voorzitter), Wilfried Ivens (toegevoegd bestuurslid), Henri Willemsen (penningmeester) en Annemarie Menting (secretaris).